Đang tải...

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BÁN HÀNG CHÍNH THỨC CỦA LANEIGE VIỆT NAM OFFICIAL STORE

HÃY ĐĂNG NHẬP ĐỂ TẬN HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN CÙNG LANEIGE

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI HOTLINE: 0988 998 450 - FANPAGE: FB.COM/VNLANEIGE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - UGCT&C

 

 

Trên trang Website này, chúng tôi thực hiện một session, dành để giới thiệu các nội dung bao gồm (và không giới hạn) với các nội dung, hình ảnh, video, etc. do chính các bạn, những người yêu quý Laneige đã chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội (Gọi tắt là “Nội Dung”). Một khi bạn trả lời các yêu cầu của chúng tôi về việc sử dụng những Nội Dung này với các hashtag #Laneigevn ; #Luminousvn, đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận với các điều khoản sau:

 

We may make available on this Site a space, dedicated to content including but not limited to text, photos, videos, etc. posted by you on social media (“User Content”). Where you have responded to our request to use such User Content with #Laneigevn ; #Luminousvn, you agree to the following:

 

  • - Bạn đồng ý cho Amorepacific Corporation sử dụng không động quyền và miễn phí bản quyền trên toàn cầu cho Nội Dung bạn đã chia sẻ, Tập Đoàn quản lý hợp pháp của thương hiệu Laneige. Quyền sử dụng này liên quan đến mục đích tiếp thị và/hoặc quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng trên các trang Website chính thức của thương hiệu trên toàn cầu.

 

  • You grant Amorepacific Corporation, the rightful trademark owner of brand a non-exclusive, royalty free worldwide license to use User Content in relation to which you have responded #Laneigevn ; #Luminousvn, for marketing and/or advertising purposes worldwide, including but not limited to use on Laneige’s official brand websites globally.

 

  • - Thương hiệu có thể sử dụng, sản xuất lại, chia sẻ, kết hợp với các tài liệu khác, điều chỉnh sửa đổi, thay thế và/hoặc chỉnh sửa Nội dung đó và/hoặc bất kỳ phần nào theo định hướng của Thương hiệu theo luật pháp và quy định có liên quan.

 

  • Brand may use, reproduce, distribute, combine with other materials, modify, alter and/or edit such User Content and/or any part(s) thereof in its sole discretion subject to the relevant laws and regulations.

 

  • - Bạn tuyên bố và cam kết rằng (i) bạn sở hữu tất cả các quyền bao gồm quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nội dung của bạn, (ii) bạn được sự cho phép của bất kỳ cá nhân nào xuất hiện trong Nội dung của bạn để ủy quyền cho Thương hiệu và (iii ) Việc sử dụng Nội dung trên sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hiện hành nào ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bằng việc chấp thuận các điều kiện và diều khoản này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức cũng như sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung của bạn. Đồng thời, bạn cũng đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường đối với Thương hiệu trong và tất cả các công ty có liên quan của tập đoàn Amorepacific Corporation, bao gồm các công ty chi nhánh tại nước sở tại, vào việc sử dụng các Nội dung nêu trên cho mục đích quảng bá và truyền thông; và cũng tại đây, bạn đồng ý miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm cho các cá nhân, là đại diện của Thương hiệu và Tập Đoàn AmorePacific Corporation trước mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí tinh thần và vật chất liên quan đến việc sử dụng Nội dung được nhắc ở trên.

 

  • You hereby represent and warrant that (i) you own all rights including intellectual property rights in and to your User Content, (ii) you have permission from any person(s) appearing in your User Content to grant the rights herein, and (iii) Brand’s use of your User Content will not violate the rights of any third party or any applicable law in any countries in the world. You hereby waive any and all moral rights in relation to your User Content. You hereby release and discharge Brand and all related companies of Amorepacific Corporation, including branch companies, from all and any obligation to compensate you for any use of your User Content as described above and any of the intellectual property rights contained therein; and You hereby further release, discharge and agree to hold brand and any person acting on brand’s behalf harmless from all claims, demands, losses, costs, expenses and liabilities whatsoever in connection with the use of your User Content as described above.
110x245-MF